Özgür Kolay

Euro Metrics M5-PMAxs
İzokinetik Toz Örnekleme Cihazı

  • TS-ISO 9096 (Baca içi/dışı süzme)
  • EPA Method 5 – 17
  • TS-EN 13284
  • Temel referans yöntemleri  kapsayan izokinetik örnekleme konsolu
  • 3 adet sayısal 0-/+ 10” WC fark basınç ve hız ölçer
  • Tam otomatik izokinetik veya sabit  debili kullanım.
  • Türkçe kullanım
  • EPA (16.67 l/d) ve EN (38.34l/d) ye uygun PM10 örneklemesi (PM10 başlık  gerektirir)
  • Termal yazıcı
  • Harici pompalı (4.1 m3/saat, -750HPa, döner bıçaklı, kuru tip)
Ürünlerimiz

Hava kalitesi ve baca gazı örneklemesi için normlara uygun örnekleme sistemleri;
Sistemlerimizin tamamı gerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve gerekse Türk-Ak denetlemelerinden defalarca başarı ile geçmiştir.