Özgür Kolay

Euro Metrics NAS-13D
VOC Örnekleme Sistemi (+Temel prob)

  • TS-EN 13649 – 2015 referans tasarımına uygun dinamik seyreltmeli model
  • 0,10 – 0,70 lt/dk manuel ayarlamalı vakum pompası
  • 0,10 – 0,70 lt/dk manuel ayarlamalı seyreltme pompası
  • İki kanal (numune-seyreltme) sayısal debimetre ve gazometre
  • Otomatik zamanlayıcı modülü (örnekleme süresi)
  • Sayısal kuru gaz sıcaklığı ölçer (deney ortalaması alır)
  • Yeni nesil nozüllü, karışım hazneli prob tasarımı
  • Prob üzerinde gaz termometresi
  • Nem tutucu ve aktif karbon için şartlandırma birimleri
  • Bataryalı kullanım (kullanırken 220v şebeke gereksinimi yoktur)
  • Saha şartlarında kullanılmak için tasarlanmış kompakt yapı
Ürünlerimiz

Hava kalitesi ve baca gazı örneklemesi için normlara uygun örnekleme sistemleri;
Sistemlerimizin tamamı gerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve gerekse Türk-Ak denetlemelerinden defalarca başarı ile geçmiştir.